Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na otyłość 2022. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości

2022-06-03

REKOMENDUJEMY

W maju 2022 r. grupa ekspertów Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości opublikowała  „Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na otyłość 2022.  Stanowisko Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości”  

 

Szanowni Państwo,

Jednym z podstawowych celów Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości (PTLO) jest upowszechnianie wiedzy o standardach postępowania w diagnostyce i leczeniu otyłości. W tym celu grupa ekspertów PTLO składająca się ze specjalistów z różnych dziedzin medycyny,  o wieloletnim doświadczeniu klinicznym w leczeniu otyłości, w maju 2022 opublikowała „Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na otyłość 2022 w których przedstawiono aktualne zasady rozpoznawania i leczenia tej przewlekłej choroby.

Dokument zwraca uwagę na znaczenie prewencji otyłości oraz potrzebę zmiany jej postrzegania, nie tylko jako czynnika ryzyka innych chorób przewlekłych, ale jako choroby której skuteczne leczenie wpływa na poprawę stanu zdrowia i odległe rokowanie chorych.

W Zaleceniach omówiono cele leczenia otyłości i sposoby ich realizacji, zasady leczenia niefarmakologicznego, prowadzenia nowoczesnej terapii farmakologicznej oraz możliwości chirurgii bariatrycznej. Przedstawiono rolę poradnictwa dietetycznego, aktywności fizycznej i wsparcia psychologicznego u chorych na otyłość. Podkreślono rolę lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w rozpoznawaniu i leczeniu otyłości oraz zwrócono uwagę na konieczność przeciwdziałania dyskryminacji i stygmatyzacji chorych na otyłość.

Mamy nadzieję, że staną się one praktycznym narzędziem pomocnym przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych w leczeniu chorych na otyłość w codziennej praktyce klinicznej oraz przyczynią się do poprawy w zakresie zapobiegania, rozpoznawania i leczenia otyłości oraz jej powikłań w Polsce.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią Zaleceń. Publikacja dostępna jest w księgarni Medycyny Praktycznej https://www.mp.pl/ksiegarnia/produkt/21800

Dla członków PTLO zniżka ( cena jak dla prenumeratorów MP)

 

Prof. dr hab. med. Paweł Bogdański

Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia otyłości

Prof. dr hab. med. Lucyna Ostrowska

Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości

dr hab. med. Mariusz Wyleżoł

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości

Powrót