Podsumowanie I Kongresu PTLO

2021-12-07

W dniach 26-27 listopada br. odbył się I Kongres Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, w którym udział wzięło ponad 1400 lekarzy, farmaceutów, dietetyków, psychologów oraz innych profesjonalistów medycznych zainteresowanych problemem leczenia otyłości. Kongres odbył się w formule online. 

Podczas dwóch dni obrad nie zabraknie tematów związanych z organizacyjnym aspektem zarządzania chorobą, wyzwaniami związanymi z optymalną terapią choroby otyłościowej, jej  leczeniem farmakologicznym i chirurgicznym oraz licznymi powikłaniami. Tym ostatnim zostały poświęcone trzy sesje o wspólnym tytule „Optymalna terapia powikłań otyłości” podczas których poruszono problem m.in. niewydolności serca, dyslipidemii, migotania przedsionków, cukrzycy typu 2 czy powikłań położniczo-ginekologicznych. 

W drugim bloku tematycznym zespoły terapeutyczne wysłuchały m.in. wykładów dotyczących niefarmakologicznych metod terapii choroby otyłościowej (dietoterapia, techniki poznawczo-behawioralne, aktywność fizyczna) czy komunikacji ciało-psychika w chorobie otyłościowej.

Podczas Kongresu PTLO odbyła się również promocja książki, która powstała pod auspicjami naszego Towarzystwa, pt. „Otyłość i jej powikłania” (red. prof. Lucyna Ostrowska, prof. Paweł Bogdański, prof. Artur Mamcarz). Stanowi ona kompendium wiedzy na temat  patogenezy, epidemiologii, diagnostyki i leczenia choroby otyłościowej, do którego lektury gorąco zachęcamy.

W ramach edukacyjnych działań Towarzystwa odbyło się także 1 i 2 grudnia br. I Forum Choroby Otyłościowej przeznaczone dla pacjentów.

Tegoroczny - pierwszy - kongres został objęty patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia oraz patronatem medialnym Gabinetu Prywatnego, Konsylium24, MedicalPress, Medycyny Praktycznej, Pulsu Medycyny, portalu swiatlekarza.pl, Świata Medycyny i Farmacji oraz Terapii. 

 

Powrót