Powstało Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości

2021-07-01

Dane epidemiologiczne wskazują na systematycznie wzrastającą liczbę osób chorujących na otyłość w naszym kraju. Ponad wszelką wątpliwość udokumentowano niekorzystny wpływ otyłości na rozwój licznych, innych chorób, będących w rzeczywistości powikłaniami otyłości. Niepokojące wyniki badań wskazują, że otyłość u większości chorych nie jest rozpoznawana, a zatem nie jest także leczona. Zaledwie niewielki odsetek chorych jest leczony zgodnie z obecnym stanem wiedzy medycznej, a od większości chorych oczekuje się „samouleczenia” w wyniku tzw. odchudzania, co nie tylko nie przynosi korzystnych efektów, ale wręcz jest szkodliwe i prowadzi do dalszego postępu choroby otyłościowej. Oczywistym jest zatem, że umiejętność rozpoznawania i leczenia otyłości staje się koniecznością. Pandemia SARS Cov2 w brutalny sposób obnażyła zagrożenia wynikające z otyłości. Wśród chorych na otyłość stwierdzono wyższe o 113%  ryzyko hospitalizacji, o 74% ryzyko pobytu w oddziale intensywnej opieki medycznej i wreszcie o 46% ryzyko zgonu z powodu choroby Covid 19!

Jako lekarze różnych specjalności, dietetycy, psycholodzy, fizjoterapeuci i inni profesjonaliści medyczni reprezentujący środowisko zajmujące się leczeniem choroby otyłościowej chcielibyśmy poinformować Państwa, że na początku 2021 roku powstało Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości (PTLO). Za cel przewodni PTLO obrało upowszechnienie rzetelnej wiedzy, opartej na faktach medycznych, na temat rozpoznawania, diagnostyki, a przede wszystkim leczenia choroby otyłościowej.

Jesteśmy gotowi na merytoryczną, opartą o wyniki badań, dyskusję z członkami innych Towarzystw Naukowych.

W obliczu rozwijającej się w Polsce epidemii otyłości konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań w celu wypracowania optymalnych rozwiązań systemowych, w tym zwiększenia poziomu wiedzy społeczeństwa na temat choroby otyłościowej, jej następstw i możliwości leczenia. Celem takiego postępowania jest objęcie chorych kompleksową opieką medyczną na różnych poziomach referencyjności, w oparciu o sprawną współpracę całego zespołu terapeutycznego zajmującego się leczeniem otyłości, z wykorzystaniem nowoczesnych metod terapeutycznych. Wierzymy, że działalność Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości przyczyni się do poprawy skuteczności leczenia choroby otyłościowej w naszym kraju, a tym samym odmieni niejednokrotnie tragiczny los chorych na otyłość.

Powrót