Karta Praw Chorego na Otyłość

2023-04-13

Z okazji tegorocznych obchodów Światowego Dnia Otyłości powstała „Karta Praw Chorego na Otyłość”. Dokument powstał z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości we współpracy z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Karta Praw jest unikalnym dokumentem, który porządkuje podstawowe prawa osób chorych na otyłość w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy prawa oraz Deklarację Praw Pacjenta Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Przygotowując dokument „Karta Praw Chorego na Otyłość” naszym celem było wskazanie na istniejące regulacje prawne, które zapewniają chorym na otyłość opiekę medyczną zgodną ze współczesną wiedzą medyczną i z przestrzeganiem równego dostępu do rzetelnej informacji, należytej diagnostyki, a także leczenia. Karta jest modelowym zestawieniem praw, który mamy nadzieję, w niedalekiej przyszłości zostanie rozszerzony o kolejne elementy. Liczymy, że Karta będzie pomocnym narzędziem w prowadzeniu właściwej komunikacji z pacjentami.

ootylosci.pl/karta-praw-chorego-na-otylosc/

Karta Praw Chorego na Otyłość str. 1

Karta Praw Chorego na Otyłość str. 2

Karta Praw Chorego na Otyłość str. 3

Karta Praw Chorego na Otyłość str. 4

Powrót