Śmierć Pana prof. dr hab. n. med. Jana Tatonia

2023-04-14

Szanowni Państwo,

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana prof. dr hab n. med. JANA TATONIA - NESTORA POLSKIEJ DIABETOLOGII I OBESITOLOGII,  dorobek Pana prof. dr hab. n. med. Jana Tatonia będzie nam służyl w dalszym rozwoju naukowym i klinicznym.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości

Powrót