Czasopismo Forum Zaburzeń Metabolicznych

2023-10-13

Szanowni Państwo,

z prawdziwą przyjemnością informujemy o wzroście punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa

Wyższego – czasopisma naszego Towarzystwa – Forum Zaburzeń Metabolicznych. Czasopismo obecnie posiada 40 punktów MNiSW. Serdecznie zapraszamy do wysyłania prac zgodnie
z wymaganiami czasopisma.

Szczegółowe informacje o czasopiśmie znajdziecie Państwo poniżej.

https://journals.viamedica.pl/forum_zaburzen_metabolicznych

 

Powrót