Patronat wydarzeń PTLO

REGULAMIN PATRONATU WYDARZEŃ

 

§ 1

Podmiot zainteresowany objęciem przez Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości (PTLO) patronatu, wspierania lub promowania wydarzeń lub programów naukowych i edukacyjnych, powinien zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Zarządu Głównego.

§ 2

W drodze uchwały Zarząd Główny PTLO podejmuje decyzję.

§ 3

Opłata na rzecz PTLO związana z objęciem przez PTLO patronatu nad przedsięwzięciem i zgoda na wykorzystanie logo PTLO przez wnioskodawcę, jest uzgadniana w ramach negocjacji pomiędzy stroną wnioskującą a wyznaczonymi negocjatorami ze strony PTLO i wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Główny PTLO.

§ 4

W ramach uzgodnień wymagane jest zawarcie umowy, w której zostanie określony program i założenia przedsięwzięcia oraz zakres obowiązków stron, w tym zobowiązań finansowych, a także formy, intensywności i czas używania logo PTLO.