Władze towarzystwa
Zarząd Główny
prof. dr hab. n. med.
Paweł Bogdański
Prezes
Katedra i Zakład Leczenia Otyłości,
Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej,
Uniwersytet Medyczny im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
dr hab. n. med.
Mariusz Wyleżoł
Wiceprezes
II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej,
Naczyniowej i Onkologicznej WUM,
Warszawskie Centrum Kompleksowego Leczenia
Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej,
Szpital Czerniakowski w Warszawie
prof. dr hab. n. med.
Lucyna Ostrowska
Prezes-Elekt
Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego,
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Ośrodek Leczenia Otyłości i Chorób
Dietozależnych w Białymstoku
dr hab. n. med.
Monika Szulińska
Sekretarz
Katedra i Zakład Leczenia Otyłości,
Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki
Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
dr n. med.
Marta Walczak
Skarbnik
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,
Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego,
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Członkowie Zarządu Głównego
dr hab. n. o zdr., prof. SUM
Monika Bąk-Sosnowska
Zakład Psychologii, Katedra Nauk
Społecznych i Humanistycznych,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
prof. dr hab. n. med.
Michał Holecki
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,
Autoimmunologicznych i Metabolicznych,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
prof. dr hab. n. med.
Ewa Stachowska
Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki,
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
prof. dr hab. n. med.
Paweł Kamiński
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Wojskowego Instytutu Medycznego
prof. dr hab. n. med.
Artur Mamcarz
III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Wydział Lekarski WUM
prof. dr hab. med.
Beata Matyjaszek-Matuszek
Katedra i Klinika Endokrynologii,
Diabetologii i Chorób Metabolicznych UM Lublin
Komisja Rewizyjna
dr n. med.
Medard Lech
Dyrektor Ośrodka Badań nad Płodnością
i Niepłodnością w Warszawie
dr hab. n. med.
Karolina Kłoda
MEDFIT Karolina Kłoda
dr n. med.
Magdalena Białkowska
Katedra Dietetyki, Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie;
Centrum Medyczne Enel-Med w Warszawie
lek.
Monika Jezierska
Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe MEDICINA w Krakowie