W obliczu rozwijającej się w Polsce epidemii otyłości konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań w celu wypracowania optymalnych rozwiązań systemowych, w tym zwiększenia poziomu wiedzy na temat choroby otyłościowej, jej następstw i możliwości leczenia. Celem takiego postępowania jest objęcie chorych kompleksową opieką medyczną, z wykorzystaniem nowoczesnych metod terapeutycznych. Wierzymy, że szkolenia w ramach programu certyfikacji lekarzy i ośrodków zaproponowane przez Polskie Towarzystwa Leczenia Otyłości będą dla Państwa obszernym źródłem wiedzy i przyczynią się do poprawy skuteczności leczenia choroby otyłościowej w naszym kraju.

 

W imieniu Zarządu Głównego PTLO

prof. dr hab. Paweł Bogdański
Prezes PTLO

 

 

Certyfikacja ośrodków

Uprzejmie informujemy, że zgłaszanie wniosków o certyfikację ośrodków jest możliwe do 31 stycznia 2023 roku. Po obradach Komisji Certyfikacji PTLO ogłoszenie listy certyfikowanych ośrodków nastąpi 10 lutego 2023 roku.

 

Zapisy do I edycji certyfikacji zostały już zakończone

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach certyfiakcji

Kryteria przystapienia do programu: 

  • Lekarz będący Członkiem Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości,
  • Zaliczenie 9 kursów na portalu: https://www.forum-dla-otylosci.pl – certyfikat potwierdzający odbycie kursów należy umieścić w formularzu rejestracyjnym na wydarzenie:

Kursy z portalu https://www.forum-dla-otylosci.pl:

Nie jesteś Członkiem PTLO? Dokonaj rejestracji – sprawdź wszystkie korzyścii: link https://ptlo.org.pl/o_towarzystwie/zostan_czlonkiem 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem programu certyfikacji: REGULAMIN

Harmonogram spotkań – już teraz wpisz terminy do swojego kalendarza

 

WEBINARIUM I: "Od patofizjologii do epidemiologii choroby otyłościowej"
27 wrzesień 2022 r., godzina: 18:00
Prowadzący: prof. dr hab. Paweł Bogdański

WEBINARIUM I: "Prewencja i lecznie powikłań choroby otyłościowej"
26 październik 2022 r., godzina: 18:00
Prowadzący: prof. dr hab. Lucyna Ostrowska

WEBINARIUM III: "Leczenie choroby otyłościowej"
23 listopad 2022 r., godzina: 18:00
Prowadzący: dr hab. Mariusz Wyleżoł