W obliczu rozwijającej się w Polsce epidemii otyłości konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań w celu wypracowania optymalnych rozwiązań systemowych, w tym zwiększenia poziomu wiedzy na temat choroby otyłościowej, jej następstw i możliwości leczenia. Celem takiego postępowania jest objęcie chorych kompleksową opieką medyczną, z wykorzystaniem nowoczesnych metod terapeutycznych. Wierzymy, że szkolenia w ramach programu certyfikacji lekarzy i ośrodków zaproponowane przez Polskie Towarzystwa Leczenia Otyłości będą dla Państwa obszernym źródłem wiedzy i przyczynią się do poprawy skuteczności leczenia choroby otyłościowej w naszym kraju.

 

W imieniu Zarządu Głównego PTLO

prof. dr hab. Lucyna Ostrowska
Prezes PTLO

 

Zapisy do III edycji programu certyfikacji zostały zakończone

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach

Kryteria przystapienia do programu: 

  • Lekarz będący Członkiem Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości,
  • Zaliczenie 9 kursów. Certyfikat potwierdzający odbycie kursów należy umieścić w formularzu rejestracyjnym na wydarzenie. Kursy są dostępne w module na dole podstrony.

Nie jesteś Członkiem PTLO? Dokonaj rejestracji – sprawdź wszystkie korzyścii: link https://ptlo.org.pl/o_towarzystwie/zostan_czlonkiem

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem programu certyfikacji: REGULAMIN

Szanowni Państwo,

Termin zgłąszania ośrodków do certyfiakcji został już zakończony. Wszystkie zgłoszenia są rozpatrywane przez Komisję Certyfikacji PTLO. Decyzję odnośnie kwalifiakcji zostaną ogłoszone w pierwszych dniach sierpnia.

Komisja Certyfiakcji PTLO

Harmonogram spotkań – wpisz terminy III edycji do swojego kalendarza

 

WEBINARIUM I: "Od patofizjologii do epidemiologii choroby otyłościowej"
20 marca 2024 r., godzina: 18:00
Prowadzący: prof. dr hab. Paweł Bogdański

WEBINARIUM II: "Prewencja i leczenie powikłań choroby otyłościowej"
10 kwietnia 2024 r., godzina: 18:00
Prowadzący: prof. dr hab. Lucyna Ostrowska

WEBINARIUM III: "Leczenie choroby otyłościowej"
8 maja 2024 r., godzina: 18:00
Prowadzący: dr hab. Mariusz Wyleżoł

Kursy edukacyjne

Zapraszamy do udziału w kursach i zapoznania sie zmateriałami edukacyjnymi!

Kursy są dostępne po zalogowaniu się na swoje konto tylko dla Członków Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłosci. Po przejściu każdego modułu na sam koniec zostaje wygenerowany certyfikat potwierdzający zdanie kursu. Pozytywne zaliczenie wszystkich kursów jest także jednym z warunków przystąpienia do programu certyfikacji (wgranie certyfikatów podczas procesu rejestracji do danej edycji programu certyfikacji PTLO).

Ośrodki w Polsce, w których realizowany jest program kompleksowego leczenia choroby otyłościowej i uzyskały certyfikat PTLO

Zobacz listę wszystkich ośrodków

Znajdź najbliższy ośrodek:

Najedź na znacznik na mapie, by zobaczyć szczegóły:

Kliknij na znacznik na mapie, by zobaczyć szczegóły: