O Towarzystwie

Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości (PTLO) powstało na początku 2021 roku. W jego skład weszli lekarze różnych specjalności, dietetycy, psycholodzy, fizjoterapeuci i inni profesjonaliści medyczni reprezentujący środowisko zajmujące się leczeniem choroby otyłościowej. Za cel przewodni PTLO obrało upowszechnienie rzetelnej wiedzy, opartej na faktach medycznych, na temat rozpoznawania, diagnostyki, a przede wszystkim leczenia tej choroby.

W obliczu rozwijającej się w Polsce epidemii otyłości konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań w celu wypracowania optymalnych rozwiązań systemowych, w tym zwiększenia poziomu wiedzy społeczeństwa na temat choroby otyłościowej, jej następstw i możliwości leczenia. Celem takiego postępowania jest objęcie chorych kompleksową opieką medyczną na różnych poziomach referencyjności, w oparciu o sprawną współpracę całego zespołu terapeutycznego zajmującego się leczeniem otyłości, z wykorzystaniem nowoczesnych metod terapeutycznych. Wierzymy, że działalność Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości przyczyni się do poprawy skuteczności leczenia choroby otyłościowej w naszym kraju, a tym samym odmieni niejednokrotnie tragiczny los chorych na otyłość.

Zapraszamy do współpracy inne towarzystwa naukowe, stowarzyszenia pacjenckie, instytucje rządowe oraz wszystkich tych, którzy chcą nieść pomoc chorym na otyłość w naszym kraju.