II Kongres Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości
1-2 grudnia 2023 r. | Warszawa


Zaproszenie

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Kongresie Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości.

Kongres odbędzie się w Warszawie w dniach od 1 do 2 grudnia 2023 roku.

Mottem przewodnim Kongresu będzie hasło „Interdyscyplinarnie wokół choroby otyłościowej”.

 

Zapraszamy na stronę konferencyjną:

stroan wydarzenia

Komitet organizacyjny
dr hab. n. med.
Mariusz Wyleżoł
Komitet Naukowy
prof. dr hab. n. med.
Paweł Bogdański
prof. dr hab. n. med.
Lucyna Ostrowska
prof. dr hab. n. med.
Artur Mamcarz