Dostęp do sesji wykładowych oraz wirtualnej wystawy branży medycznej i farmaceutycznej przeznaczony jest wyłącznie dla osób upoważnionych do wystawiania recept i osób prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu art. 52 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Złoty Sponsor

Srebrny Sponsor

Brązowy Sponsor

Patroni Medialni